Zuev Vladimir Vladimirovič

Zuev Vladimir Vladimirovič (b. 1956), geofyzik, klimatológ, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1997). Výkonný riaditeľ (od roku 1997) Ústavu pre atmosférickú optiku SB RAS v Tomsku. Štúdie komplexného zisťovania klimatických a ekologických parametrov, geofyzikálnych a fyzikálno-chemických mechanizmov transformácie ozonosféry. Štátna cena Ruskej federácie (1989).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.