YHWH Boh

JHVH (Jahve - Pán zástupov), Boh v judaizmu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.