Ročníky Pomponius (lat Laetus Pomponius.)

rokov Pomponius (lat. Laetus Pomponius) (1428-1497) taliansky humanista. Spoločnosť bola založená v roku 1465 v Ríme humanisti kruhu, tzv Roman Academy, kde študoval starovekú filozofiu, stredoveká scholastika bola predmetom kritiky zo strany katolíckej cirkvi.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.