Yuri Yankelevich Isaev

Yuri Yankelevich Isaev (1909-1973), huslista, učiteľ, ctený umelec RSFSR (1966). Žiak AI Yampolsky. Tvorca houslovej školy. Od roku 1934 vyučoval na strednej hudobnej škole v Moskovskej konzervatóriu (profesor od roku 1961).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.