Xenakis (Xenakis) Janis

Xenakis (Xenakis) Janis (1922-2001), francúzsky skladateľ. Podľa pôvodu gréčtina. Žiak O. Messiaen. Jeden z vodcov francúzskej hudobnej avantgardy používa v dielach princípy teórie matematickej pravdepodobnosti. Balety, pracuje pre orchester, vrátane "Metastazis" (1954), "Terretektor" (1966), "Persepolis" (1971; 8 pásky), atď

Collegiate Dictionary .. 2000.