Wulff George (Yuri) V.

Wulff George (Yuri) V. (1863-1925), crystallographer, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1921). On založil (1913, nezávisle od WL Bragg) rôntgenové difrakčné podmienky (stav Bragg-Wulf). Zborník z oblasti výskumu a rastu kryštálov, analýza rôntgenových difrakcií.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.