Svetová federácia vedeckých pracovníkov

World Federation of vedeckých pracovníkov (WFSW) - medzinárodná mimovládna organizácia. Bola založená v roku 1946. V roku 1989 zjednotila vedcov, učiteľov a inžinierov z 59 krajín a 45 národných organizácií z 31 krajín (vrátane Ruska). Sídlo je Londýn.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.