Wordsworth, Wordsworth (Wordsworth) William

Wordsworth, Wordsworth (Wordsworth) William (1770-1850), anglický básnik. V knihe" lyrické balady "(1798, s S. T. Coleridge) ocenil odchádzajúce svet vidieckeho života a ľudí, ktorí nie sú narušené priemyselnej civilizácie. národného oslobodenia pátos v cykle "sonety určené k slobode" (1802-16). Wordsworth, Coleridge a Robert Southey robil skupinu s názvom "jazernej básnici" a uskutočňovať reformy anglickej romantickej poézie v básni "Prelude" (1850) -. pochopenie ich vlastné duchovné Cesta

. <- 1 ->

Collegiate Dictionary 2000