PREČ

Ache (self - Achim - starosta), ľudia z Ghany. Počet 650 tisíc ľudí (1992). Jazyk (zwi). Dodržiavajú tradičné presvedčenie, niektorí sú protestanti, katolíci.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.