Werner Konstantin Antonov

Werner Konstantin Antonov (1850 - 1902), okres štatistík a agronóm. Autor a redaktor práce na roľníctve a remeselníctve; pri spracúvaní štatistických údajov po prvýkrát uplatnil prijímanie zoskupenia poľnohospodárskych podnikov na veľkosť plodín.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.