Carl Friedrich von Weizsäcker

Carl Friedrich von Weizsäcker (b. 1912), nemecký fyzik a filozof. Brat R. Weizsaecker. Riaditeľ (1969-80) Max Planckovho inštitútu pre štúdium životných podmienok vo vedecko-technickom svete (Starnberg, Bavorsko). Práca na jadrovej fyzike, astrofyzike a kozmogóniu, filozofii prírody a filozofických problémov prírodných vied.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.