WAXES

klkov - malé výrastky kožky rôznych orgánoch, najmä vo vyšších stavovcov vrátane človeka. Zápal črevnej sliznice zvyšuje sací povrch (u človeka je asi 43 m & sup2).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.