VODÁRSKY PRIJÍMAČ

vodného recipientu - vodného toku, rybníku alebo dutý, prijímanie a vypúšťanie vody zhromaždené drenážneho systému sa susedné územia. Termín "prívod vody" sa tiež používa na označenie vodných diel.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.