Voynich (Voynich) Ethel Lilian

Voynich (Voynich) Ethel Lilian (1864-1960) - anglický spisovateľ. Dcéra J. Boola. V rokoch 1887-89 žila v Rusku, bola spojená s poľským a ruským revolučným hnutím. Od roku 1920 do USA. V románe "The Gadfly" (1897), "The Gadfly v exile" (1910; iné preklady - "prerušil Priateľstvo") vytvoril hrdinský obraz talianskeho revolucionára. V románe "Take Your Boots" (1945) - o predkoch hlavnej postavy predchádzajúcich románov. Preložené diela ruskej literatúry. Téma jej hudobného oratoria "Babylon" (1948) je zvrhnutie autokracie v Rusku.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.