WALTER Anton Karlova

WALTER Anton Karlova (1905-1965) - Ukrajinská fyzik, akademik Akadémie vied Ukrajiny (1951). Zborník z jadrovej fyziky. Dohliaval na výstavbu prvého sovietskeho elektrostatického urýchľovača elektrónov na 2,5 MeV (1935-36). Člen konštrukcie lineárneho urýchľovača elektrónov na 1, 8 GeV (1964, Charkov).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.