Vakkernagel (Wackernagel) Jacob

Vakkernagel (Wackernagel) Jacob (1853-1938), švajčiarsky lingvista. Zborník v oblasti indoeurópskych štúdií. Formuloval zákon o štruktúre jednoduchej vety v Indoeurópskom proto-jazyku a starých indoeurópskych jazykoch (Wackernagelov zákon). Kapitálová gramatika sanskrtu (v.1, 1896).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.