VOUCHER

vOUCHER (anglicky voucher.) - 1) doklad o zaplatení tovaru a služieb (napríklad platené faktúry, zrušený účet). , vydávanie úveru, prijatie peňazí (prijatie), atď

2) je rovnaká ako kontrola privatizácie VAUERMAN (Wouwerman) Phillips (1619-1668) - .. holandského maliara. Žánrové obrazy, krajiny, bojové scény sa vyznačujú zábavou, efektívnosťou, malebnosťou, jemnosťou prenosu svetla a vzduchu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.