Voronel Nina Abramovna

VORONEL Nina Abramovna (nar. 1932) je ruský spisovateľ. Od roku 1974 emigroval do Izraela. Začala sa publikovať ako tlmočník a autor príbehov pre deti (zbierky: "Crossroads", 1965, "Trouble", 1967). V dráme, ktorá zobrazuje sovietsku realitu 60-tych rokov - na začiatku. 70s. , kladie naliehavé sociálno-politické otázky. Playbook: "Prach a popol" (1977), "Šesť, osem-štyridsaťosem" (1987), "Pokladňa večnosti" (1987), atď.

Collegiate Dictionary .. 2000.