Volkhov HPP

Volkhovskaya HPP - na str. Volkhov, v oblasti Leningradu. Bol postavený v rokoch 1921-26 podľa plánu GOELRO. Výkon je 66 MW. Priemerná ročná produkcia 385 miliónov kW? ? h. Hlava 13, 5 m. Kapacita nádrže 4, 3 km & sup3 (vrátane jazera Ilmen).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.