Vitry

Vitry (z latinského Vitrum -. Sklo) - lesklý čierny krehké zložky fosílneho uhlia, charakteristické humolites. Formy vo vrstvách šošoviek a vrstiev; Hlavný nosič spekacích vlastností fosílnych uhlia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.