Witbank (Witbank)

WITBANK (witbank) - uhoľná panva v Juhoafrickej republike, prov. Transvaal. Pribl. 55 tisíc km & sup2. Karbonovité usadeniny Carboniferous - Triassic. Celkové zásoby 51, 1 miliardy ton, uhlie bituminózne, koksovanie (v južnej časti - antracity). Spalné teplo je 17, 3 až 32 MJ / kg. Extrakcia do podzemia cca. 100 miliónov ton (koncom osemdesiatych rokov). Hlavným centrom mesta je mesto Vitbank.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.