Viskovatov Pavel

Viskovatov Pavel Alexandrovič (1842-1905) - Ruský historik literatúry; metodologicky v blízkosti kultúrnej a historickej školy. Syn A. V. Viskovatov. Monografická štúdia "M. Yu Lermontov: Život a tvorivosť" (1891).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.