VIDEO

VIDEMANA-FRANCIA Zákon - pomer tepelnej vodivosti kovov (presnejšie jeho elektronická zložka) k ich elektrickej vodivosti je priamo úmerný absolútnej teplote. Koeficient proporcionality (číslo Lorentzu) je rovnaký pre všetky kovy. Zákon je platný pre väčšinu kovov v širokom rozsahu teplôt. To bolo formulované nemeckými fyzikmi G. Widemanom a R. Franzom v roku 1853.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.