Viceroyalty

miestokráľovstva - 16 in. Pred vojnou španielskych kolónií 1810-26 v amerických kolóniách Španielska územných celkov, ktoré boli pod kontrolou miestokráľa (zástupcov kráľovskej moci).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.