Westinghouse

Westinghouse Electric je elektrická spoločnosť v USA. Bola založená v roku 1886. Vyrába elektrické zariadenia, má rozhlasové a televízne stanice. Objem predaja 12, 5 miliárd dolárov. , čistý zisk 822 miliónov dolárov. , počet zamestnaných 120 tisíc ľudí (koncom osemdesiatych rokov).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.