Veres (Veres) Peter

Veres (Veres) Peter (1897-1970) - maďarský spisovateľ. Príbehy, príbeh "Chudobný rok" (1942), trilógia "História balogovskej rodiny" (1950-57) o chudobných roľníkoch.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.