Venn (Venn) John

Venn (Venn) John (1834-1923), anglický logik. Zborník v oblasti pravdepodobnosti a indukčnej logiky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.