Vatolin Nicholas A.

Vatolin Nicholas A. (narodený 1926) - ruský hutník, akademik Ruskej akadémie vied. (1991, Akadémia vied ZSSR v roku 1981). Hlavné práce na fyzikálno-chemickej báze metalurgických procesov. Štátna cena ZSSR (1982, 1991).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.