Pokrovský Vasily

Pokrovský Vasily (1839-1915), okresný štatistík, ekonóm, člen korešpondent Petersburg akadémie vied (1902). Od roku 1894 je predsedom štatistickej komisie Združenej ekonomickej spoločnosti. Prvýkrát urobil solídny účtovníctva pôdneho fondu (1883), použil metódu zoskupenie vo vývoji materiálov dvorček sčítanie Tverskej okresu (1879 - 1882), navrhovaným vitality koeficient (pomenované po ňom).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.