Vanadičnanu - to ... Čo vanadičnanu? 2020

Vanadičnanu - to ... Čo vanadičnanu? 2020

vanadičnanu -. Kovové soli kyseliny vanadičný, nie sú izolované vo voľnom stave, napr. vanadát sodný naVO3. Vanadičnanu - medziprodukty pri výrobe vanádu zložiek skiel, glazúr, laserové materiály, kryštalických luminofórov a ostatných reakčných činidiel v analytickej chémii .. Aplikovaná v analytickej chémii.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.