Wan Li

Wang Li (s. 1916) - predseda Stáleho výboru Národného ľudového kongresu v rokoch 1988-93. Člen CP v Číne (CPC) od roku 1936. Od roku 1980 vo vedení ČKS.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.