VACUUM

VACUUM kvantovej teórie poľa - najnižší energetický stav kvantového poľa Priemerný počet. častice - Quanta pole - Evakuačný na nulu, ale môže sa objaviť vo vákuu narodenia virtuálnych častíc, ktoré ovplyvňujú fyzikálne procesy (ako uvádza experimentálne)

Collegiate Dictionary 2000