Upīts, Upits (upits) Andrejs

Upīts, Upits (Upits) Andrejs (1877 - 1970), spisovateľ, ľudová Writer lotyšskej SSR (1943), Hrdina socialistickej práce (1967). Podpredseda predsedníctva Najvyššej rady lotyšskej SSR v rokoch 1940-1951. Trilógia "Robezhnieki" (1908-1921) zo života roľníkov. Sociálna kritika v románoch "Návrat Jan Robezhniek" (1932) a "Smrť Jána Robezhniek" (1933). Rad Film "Zelená krajina" (1945, ZSSR Štátna cena, 1946) a "Medzera v oblakoch" (1951). Práca na dejinách literatúry.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.