Tvashtar

Tvashtar - védskej mytológii boh-tvorca všetkých bytostí a vecí, božský majster kováč ktorý vyrobil zbrane bohov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.