Tubal

a) (Genesis 10:. 2, 1Pa 1: 5), z synov Japheth syn Noah. b) (Ezechiel 27:. 13, Ez 38:. 2, Ezechiel 39: 2) mená ľudí, ktorí Iovanna alebo Roche a Mešech bol krajiny Magog pod nadvládou Gog a uvodili obchod s pneumatika, " Jovan , Tubal a Mešech obchoduje s vami (Tyr) výmenou svoju tovaru o duše ľudí a medený riad " (Ezechiel 27:. 13).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.