Tsitsianov Paul D.

Tsitsianov Paul D. (1754-1806), Prince, generálny pechoty (1804). Od roku 1802 bol veliteľom v Gruzínsku; pripojený k Rusku Ganja, Garabagh, Sheki a Shirvan khanates, Shuragel sultanate. Zabitý počas rokovaní s Baku khanom.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.