Pečať

zapech'atat (Izaiáš 8:. 16, Isaiah 29: 11; Jeremiah 32:. 10 .. 44, Dan 9: 24, Dan 12: 4, 9, Rev 5: 1, Zj 22,10) - skryť a zachrániť. V dávnych dobách boli listy, dokumenty, knihy napísané na dlhých pásikoch papyru alebo látok, potom zložené, viazané na strunu, ktoré bolo upevnené ílovou pečaťou. Takúto knihu možno čítať iba rozbitím (odstránením) pečate.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.