Tečenie

PRANIE Trieť a trieť.

encyklopedický slovník. 2009.