Yaroslavskoe BATTLE

Yaroslavskoe BATTLE - 17. 8. 1245, na mesto Yaroslav (. Na rieke San), Víťazstvo galícijský-Volyni princ Daniel Romanovich v spojenectve s Polovtsy nad spojenými silami maďarskej, poľskej a nepriateľský voči rumunskej šľachte Danielovi Romanovičovi (princ Rostislav Mikhailovič atď.). To viedlo k obnoveniu vnútornej jednoty haličsko-vojnového kniežatstva.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.