Tretia kniha kráľov 2

[1] Dávidovo osvedčenie Šalamúnovi a odsúdenie Joába a Šimeího; [10] Davidova smrť a jeho pohreb; [13] Adónia presvedčila Bathshebu, aby mu za Šalamúna zasľúbila, ale stráca svoj život za to. [26] Šalamún posiela Abiatara od seba a prikazuje, aby udeľovali Joábovi na oltár Pánov. [36] Šimei je zakázané opustiť Jeruzalem; jeho neposlušnosť mu spôsobuje jeho život.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.