Tretia kniha kráľov 2: 22

A kráľ Šalamún odpovedal a povedal svojej matke: "Prečo sa opýtaj Abišágovi slúmitu na Adoniáša?" opýtajte sa ho [tiež] a kráľovstvo; lebo je to môj starší brat, a kňazovi Abiatarovi a Joábovi, synovi Serújášovi, [priateľovi] . 3Tsar. 1: 7

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.