Jonáš prorokovej knihy

pozostávajú, ako už bolo uvedené vyššie, zo 4 kapitol. Obsah tohto obsahu je uvedený v predchádzajúcom článku. Spisovateľ knihy by mohol byť sám pr. Jonah, ktorý, mimochodom, ešte nebol preukázateľne pozitívny; Nie je ani presne známe, ako dlho bola kniha napísaná. Niektorí ľudia si myslia, že to bolo napísané po babylonskom zajatí, ale ani pre to nie je dostatok dôkazov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.