Meremph

(nadmorská výška) - názov troch osôb: a) (Ezra 8: 33), syn Uriáša, uvedených medzi tými chinivshih múry Jeruzalema. v Nehemiášovi, v blízkosti Fish Gate. b) (Neh 22: 3), kňaz, ktorý sa vrátil zo zajatia s Zerubábelom. c) (Ezra 10:. 36) synov Bani, ženatý inoplemennitse.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.