Genealógia Ježiša Krista

Genealógia Ježiša Krista - knihy vzťahu Ježiša obsiahnutých v Matúšovom evanjeliu (Matúš 1: 1, 16. ) a Lukáša (Lukáš 3:23, 38). Úvodný slová ako prvý: " generácie Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho ..." a druhá - nasledujúce: " Jesus , a začal svoju službu, bolo asi tridsať rokov, a bol, ako myšlienka, syn Jozefa, Iliev ... "

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.