The Garabitian

(horolezec, horolezectvo). a) Shammah , syn Agee, Hararského, je spomenutý ako jeden z najodvážnejších v armáde Davida (2 Sam 23: 11). b) a c) (2 Sam 23:. 33, 1Pa 11:. 34 a 35), Sham Hararského a Ahiam syn Shararah, Ararityanin tiež vrátane medzi statočné vojakmi v hostiteľskom David ,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.