Duma

(možno tiché alebo tiché): a) (Genesis 25:14) je jedným z synov Izmaela; b) (Jozue 15: 52) je mesto v pokolení Júdovom pri Hebrone. Obec pod názvom Duma doteraz existovala blízko Damasku, ale toto nie je miesto uvedené v knihe . Navin. Robinson to identifikuje so skutočnými ruinami Ed-Dauleh v provincii Wadi Delbeh , 9 versts pri ju. -s. od Hebronu; c) (Izajáš 21: 11) oblasť v Arábii, tiež nazývaná Dumaf , alebo jeden z izraelských kmeňov pochádzajúcich z mesta Dumas.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.