Tersko RIDGE

Tersko RIDGE - na Kaukaze, na pravom brehu rieky. Terek. Dĺžka 165 km, výška do 664 m.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.