TERSHANSKY (tersanszky) Yozhi Jeno

TERSHANSKY (tersanszky) Yozhi Jeno (1888-1969) - maďarský spisovateľ. Protivojnový príbeh "Zbohom, môj drahý ..." (1916). Všedný cyklus v duchu pikareskního románe "Marci Kakuk" (tj 1-6, 1923-1943.), Z maďarského krajiny života v období medzi 1. a 2. svetovej vojny; jeho hrdina je trampou žijúcou mimo spoločnosti a súčasne infikovaným jeho zlozvykmi.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.