Tŕňová koruna

tŕňovou korunou - multibeam hviezdice. Telo, pokryté ihlami (odtiaľ názov), s priemerom až 50 cm. Na koralových útesoch tropickej časti tichomorských a indických oceánov. Injekcie ihiel sú veľmi bolestivé. Pri silných ohniskách čísel koruna trní ničí koralové útesy vo veľkých oblastiach.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.