Terek-Kuma nížinné

Terek-Kuma nížina - juhozápadná časť Kaspického nížiny. Výška do 100 m. Chov hovädzieho dobytka.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.